Portfolio

Distansarbete förändrar vår värld

Pandemin har gett distansarbetet ett kvantsprång. Med möjligheten att jobba hemma några dagar i veckan kan fler tänka sig att pendla längre tid till jobbet resterande dagar. Det ger ringar på vattnet. Läs intervjun med analytikern Tore Englén på WSP.

Läs mer
Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Småskaliga företag inom besöksnäringen i Nedre Dalälvsområdet har nu fått ett enkelt sätt att utveckla sin sociala och miljömässiga hållbarhet, och samtidigt lyfta fram detta i sin kommunikation.

Läs mer
Vocean kanaliserar idéer till affärsnytta

Att använda en organisations kollektiva intelligens är viktigt för att komma framåt och utvecklas. Med Voceans banbrytande plattform kan man samla in idéer på ett smart och effektivt sätt, och samtidigt skapa affärsnytta.

Läs mer
Innehåll till flera kanaler

Under flera år har jag tagit fram en stor bas av korta, lustfyllda och engagerande texter om regionala besöksmål som snabbt och enkelt kan publiceras där och när det behövs.

Läs mer
Case som beskriver kundnytta

Augmented Reality (AR) spås en lysande framtid där företag världen över beräknas investera mångmiljardbelopp. Softgear AB i Västerås har utvecklat flera AR-appar där högt ställda förväntningar har överträffats.

Läs mer
Säljplattform för bostadsrättshus

Att bo lantligt med goda kommunikationer är en dröm för många. I Kårsta Park utanför Uppsala är detta möjligt. Jag tog fram textinnehållet till Länsförsäkringar Fastighets webbplats om det nya bostadsrättsområdet.

Läs mer
Hållbarhetsrapport -  en del av ansiktet utåt

Hållbarhetstänkande är en av Expandias främsta framgångsfaktorer. Inför publiceringen av deras nya, och första, hållbarhetsrapport bistod jag med textbearbetning och förslag kring informationens upplägg.

Läs mer
BeeBuddy - sponsra en bikupa!

Genom att sponsra en bikupa hos BeeBuddy får du lokalproducerad honung samtidigt som odlingslandskap och natur får fler pollinerande bin. Du gör gott, får gott och kan surra stolt om det.

Läs mer
Ombordmagasin för tågresenärer

Underhållande artiklar varvat med aktuell information är innehållet i Tåg i Bergslagens ombordmagasin Hit&Dit. Jag har sedan starten av magasinet bidraget med ett trettiotal artiklar.

Läs mer
PR-material inför Mälartinget

Bombardier ville nå beslutsfattare för att visa på behovet av investeringar i den regionala tågtrafiken i östra Sverige-Mälardalsregionen efter Citybanans öppnande 2017.

Läs mer
Sammanfattning av Electric Car Region

Elbilar är framtiden, men för att bana vägen dit behöver så många aktörer som möjligt testa, utvärdera, tycka till och ge sina synpunkter. Jag skrev texterna till sammanfattningen av Electric Car Region i Gävleborg.

Läs mer
Kundcase och texter till kundutskick

SunStop behövde en broschyr som beskrev fördelarna med sina olika filmbaserade produkter. Jag skrev texterna och gjorde också intervjuer med kunder som resulterade i tre referenscase.

Läs mer
Omprofilering med releasefest

Som coach, föreläsare och utbildare har Yvonne Jansson mycket att erbjuda. Jag hjälpte henne att strukturera, målgruppsanpassa och paketera sin kommunikation.

Läs mer
Molnbaserade tjänster

Jag hjälpte Erip med att beskriva deras molnbaserade tjänster, ta fram kundcase och skriva texten till deras hemsida.

Läs mer
Boka hembesök på webben

Till Creoform Köks webb har jag tagit fram sökmotoroptimerade texter till webben som ska inspirera och i slutänden motivera besökaren att boka ett hembesök.

Läs mer
37 skildringar av ett spektakulärt projekt

Trafikverket ville beskriva utmaningen som Citybanan innebar. Jag skrev flertalet av de artiklar som resulterade i boken "37 skildringar av ett spektakulärt projekt" och en serie artiklar på Trafikverkets publika webb.

Läs mer
Kortfattade och inbjudande kursbeskrivningar

Småföretagare bär på stora idéer. Ibland är det svårt att konkretisera idéerna och göra dem tydliga för andra. Jag hjälpte Cecilia Målare att sålla fram det viktiga i hennes utbildningar inför en mässa.

Läs mer
Inspiration som säljer kök

För Creoform Kök har jag vävt samman inspiration i textform som komplement till fotografier av snygga kök. Texterna används i broschyrer och på webben.

Läs mer
Energisk tvätt av årsredovisning

Förvärv, avyttringar, framtid, strategiska beslut, vägval och tillbakablickar - allt vävs samman i en årsredovisning. Jag bistod formstarka Gomorron Reklambyrå med skribentarbete för Sandviken Energis årsredovisning.

Läs mer
Att förstå krishantering i samhället

U-Sam ansvarar för krishanteringen i Västmanlands län och är den sammanhållande funktionen mellan en rad aktörer. Vi tog fram presentationsmaterial som förklarar U-Sams roll.

Läs mer
Kundmagasin - för kunder och varumärke

Under fyra år skrev jag ett hundratal artiklar till magasinet "Hemma Hos". Ofta om forskning, trender och besöksmål, men också om många människor som bor och verkar i fastigheterna.

Läs mer