UM i Västmanland - kampanj för att nå fler

UM i Västmanland - kampanj för att nå fler

UM i Västmanland - kampanj för att nå fler

Ungdomsmottagningarna i Västmanland vill nå ut med att de gör så mycket mer än att prata om sex och att dela ut kondomer. Nyligen publicerade undersökningar visar att tjejer generellt mår allt sämre psykiskt och att flertalet killar tror att det bara är tjejer som kan gå till ungdomsmottagningen. 

Vi tog fram en gemensam kampanj för Västmanlands åtta ungdomsmottagningar där tolv olika budskap visar vad alla ungdomar, oavsett könstillhörighet, kan få hjälp med. Baserat på studier samt intervjuer och soffsamtal med ungdomar formade vi budskap för bland annat kortfilmer för sociala media, affischer för skolmiljö och informationsfoldrar.

Uppdragsgivare: Grönvalls Media
Mitt uppdrag: research, intervjuer med personal, ungdomar & sakkunniga, del i idéarbetet och copyarbete