PR-material inför Mälartinget

PR-material inför Mälartinget

PR-material inför Mälartinget

Bombardier ville inför Mälartinget ta fram en serie rapporter som på ett lättillgängligt vis presenterar regionaltågtrafikens behov av utveckling. 

Mitt uppdrag var att intervjua ett spektra av tongivande röster, som forskare, sakkunniga, ledare för branschorganisationer, tekniska specialister och politiker för att sedan skriva korta artiklar och skapa underlag till förklarande grafik. Rapporterna delades in i fyra perspektiv: Kapacitet, Hållbarhet, Pendling och Inför 2030-talet och skickades ut månadsvis till olika beslutsfattare och påverkare i regionen inför Mälartinget. 

Slutligen gjorde vi en sammanställning av rapporterna som delas ut under Mälartinget. Dessa finns även att ladda ner på Bombardiers mynewsdesk-konto.

Uppdragsgivare: Reklambyrån Care of Haus
Mitt uppdrag: Att göra intervjuer och research, samt att skriva kortare artiklar


Personerna jag intervjuade till rapporterna.

 • Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro Universitet
 • Christina Hedberg, VD för Handelskammaren Mälardalen
 • Annika Johansson-Rosengren, HR-ansvarig, Bombardier
 • Svante Berglund, forskare på KTH och utvecklare av transportmodeller
 • Nanna Wikholm, ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott
 • Sara Paulsson, globalt ansvarig för Bombardier Transportations Center of Competence for Design for Environment
 • Oskar Fröidh, forskare inom tågtrafik på KTH i Stockholm
 • Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt
 • Karl Hulterström, regionchef i västra Mälardalen på Svenskt Näringsliv
 • Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd
 • Johan Eklund, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum i Stockholm/Örebro
 • Gerd Fagerström, HR-chef på Energimyndigheten
 • Paul Lindvall (M) ordförande i Linköpings kommunstyrelse, samt vice ordförande i Ostlänkens styrelse
 • Maria Börjesson, trafikforskare vid Centrum för Transportstudier
 • Paul Van Doninck, affärsutvecklare på Jernhusen