Informationsresearch under pågående krisarbete

Informationsresearch under pågående krisarbete

Informationsresearch under pågående krisarbete

Under den pågående stora skogsbranden i Västmanland sammanställde jag information om brandens utveckling och de insatser som gjordes. Sammanställningen skulle sedan verifieras av den interna organisationen och vara faktagrund för ett presentationsmaterial om skogsbranden. I mitt uppdrag ingick att söka i internt informationsmaterial, se vad media skrev, sade och visade, samt att intervjua vissa nyckelpersoner. Ett uppdrag som pågick under några intensiva dagar där jag fick inblick i ett otroligt effektivt kommunikationsarbete hos krisorganisationen.

Uppdragsgivare: Reklambyrån Care of Haus
Mitt uppdrag: Att sammanställa information