Att förstå krishantering i samhället

Att förstå krishantering i samhället

Att förstå krishantering i samhället

U-Sam ansvarar för krishanteringen i Västmanlands län och är den sammanhållande funktionen mellan länets kommuner, landstinget, polisen, Sveriges Radio och en rad andra aktörer. Vi tog fram presentationsmaterial som förklarar U-Sams roll, varför funktionen behövs och hur krishanteringen i Västmanland fungerar före, under och efter en kris. Målgruppen var bred, från personal hos de ingående aktörerna till politiker och tjänstemän som behöver känna till U-Sams arbete. Mitt uppdrag var att bygga upp en informationsbas och att skriva texterna till de olika presentationerna. 

Uppdraget utfördes tillsammans med Monkeyfish som tog fram det grafiska konceptet, skapade illustrationerna och designade presentationsmaterialet.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanland, U-Sam
Projektpartners: Monkeyfish och Äntligen
Mitt uppdrag: copy, informationssammanställning