Sammanfattning av Electric Car Region

Sammanfattning av Electric Car Region

Sammanfattning av Electric Car Region

Inför ett stundande projektavslut av Electric Car Region ville Gävle Dala Energi sammanfatta projektets erfarenheter. Gomorron Reklambyrå föreslog att man skulle göra det i tidningsform. Här kom jag in och skrev en serie artiklar och texter baserat på intervjuer med olika aktörer i projektet. Som exempel intervjuade jag Gävle Taxi om deras satsning på Tesla, olika bilhandlarna i regionen om elbilsmodeller, Ockelbo kommun om att ha elbilar i verksamheten, privatpersonen Håkan Eck om hur det är att pendla till jobbet med elbil och Olle Johansson, VD för intresseorganisationen Power Circle om trender kring elbilsanvändandet. Resultatet blev en lättsmält sammanfattning förpackad i en snygg tidning.

Inför presentationen vid projektavslutningen gjorde jag också på uppdrag av GävleDala Energi en rundringning till tio av regionens större aktörer konsumentdrivande företag om deras strategier kring laddstolpar och miljöfordon.

Uppdragsgivare: Gomorron Reklambyrå, GävleDala Energi
Mitt uppdrag: intervjuer och skribentarbete