Kundmagasin med forskning, kundnytta och patientperspektiv

Kundmagasin med forskning, kundnytta och patientperspektiv

Kundmagasin med forskning, kundnytta och patientperspektiv

Som huvudskribent för Medtronics kundmagasin Medley intervjuade jag sjuksköterskor, forskare, patienter och läkare runt om i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. I fyra nummer per år under åtta år presenterade företaget nyttan med sina medicinsktekniska system och produkter, med målgruppen läkare, sjuksköterskor och beslutsfattare inom vården. 

Jag deltog också vid konferenser där jag intervjuade föreläsare om den senaste forskningen inom ämnen som rör främst kardiologiska terapier med hjärtimplantat, men även t.ex. genteknik och patientbemötande. Ett nära samarbete med Medtronics tekniska specialister krävdes liksom ett finstämt bemötande av patienter som ofta genomgått traumatiska upplevelser eller befann sig i känsliga situationer. 

Medtronic är världsledande inom sitt medicintekniska område och artiklarna jag skrev handlade om produkter och system avsedda att hjälpa personer med hjärtproblem, nervskador, Parkinson, diabetes, ryggskador, med mera. Totalt skrev jag runt 150 artiklar. För mig var det ett väldigt spännande uppdrag som gav oförglömliga möten med människor som brinner för att hjälpa och människor som lidit svårt.

Utöver arbetet med kundtidningen fick jag också då och då i uppdrag att göra så kallade "patientcase" där jag intervjuade människor som blivit hjälpta av Medtronics teknik. Intervjuerna är publicerade på Medtronics hemsida under respektive affärsområde.

Uppdragsgivare: Reklambyrån Care of Haus
Mitt uppdrag: Att föreslå och skriva artiklar