Magasin som inspirerar svenska exportföretag

Magasin som inspirerar svenska exportföretag

Magasin som inspirerar svenska exportföretag

Global Utsikt är Handelskammarens magasin med fokus på export. Målet med tidningen är att ge svenska företag inspiration och kunskap som stärker dem i deras internationella affärer. Tidningen följer utvecklingen i stora och viktiga svenska exportländer som Tyskland, Storbritannien och USA, men man bevakar också nya, heta marknader. Under några år fick jag förtroendet att skriva artiklar som frilansare för magasinet, bland annat om den italienska exportmarknaden, världshandelsdagen, kommerskollegium och en rad framgångsrika svenska exportföretag.

Uppdragsgivare: Texttanken AB
Mitt uppdrag: att skriva artiklar