37 skildringar av ett spektakulärt projekt

37 skildringar av ett spektakulärt projekt

37 skildringar av ett spektakulärt projekt

Trafikverket behövde skildra utmaningarna med att bygga Citybanan, hur komplext arbetet var att borra sig fram under Stockholms innerstad, vilka vitt skilda kompetenser som behövdes och hur man gjorde för att hålla tiden, arbeta säkert, få 2500 medarbetare att dra åt samma håll och kommunicera med invånare, media och alla berörda parter. För att nämna några områden. Jag skrev flertalet av de artiklar som resulterade i boken "37 skildringar av ett spektakulärt projekt" och en serie artiklar på Trafikverkets publika webb.

Jag skrev om dykare, alpinister, kommunikatörer, projektledare, ekonomer, riggförare och många andra. Alla behövdes i projektet. Samtidigt tog jag upp frågor som varför inte GPS fungerar under jorden och hur man ändå tar sig fram med millimeterprecision.

Uppdragsgivare: Care of Haus
Mitt uppdrag: Intervjuer, skribentarbete