Kundcase och texter till kundutskick

Kundcase och texter till kundutskick

Kundcase och texter till kundutskick

SunStop har fyra verksamhetsområden; solfilm, säkerhetsfilm, dekorfilm och klimatfilm. Alla är tunna filmer av plast för fönster och glaspartier, men har högst olika användningsområden och målgrupper. Inför stundande kundutskick hjälpte jag SunStop att beskriva fördelarna med respektive film och att göra ett referenscase för varje filmtyp.

Uppdragsgivare: SunStop
Mitt uppdrag: copy, kundintervjuer