Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Besöksnäringen i Nedre Dalälvsområdet är en prioriterad bransch i utvecklingsarbetet för Nedre Dalälvens Intresseförening. Fram till nu har man fokuserat på att stärka de småskaliga turismföretagens ekonomiska växt och stabilitet, kunskapshöjning hos företagen och att ta fram kvalitativa paketeringar som går att erbjuda på en nationell och internationell, samt att marknadsföra deras erbjudanden.

I januari 2022 fick jag uppdraget att ta fram en pilot till ett hållbarhetskoncept för besöksnäringsföretagen som inkluderar även social och miljömässig hållbarhet. Under våren har jag coachat ett tiotal entreprenörer kring hållbarhet där vi utifrån en checklista gått igenom vad de gör för hållbarheten idag och vad de kan tänka sig att göra framöver. Entreprenörerna har sedan själva fått sätta upp rimliga hållbarhetsmål som de på egen hand kan förverkliga. Konceptet kallas biosfärmärkning, bygger på frivillighet, har ett lågt insteg till hållbarhetsarbete och ger möjlighet till förnyelse varje år.

Uppdragsgivare: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven / Nedre Dalälvens Intresseförening
Min uppdrag:
idé, konceptutveckling, utkast till grafisk profil, kommunikationsupplägg, implementering i pilotprojekt med fjorton företag, samt sammanfattning av erfarenheter och förslag på utveckling.