Paketering av reseupplevelser på Mälaren

Paketering av reseupplevelser på Mälaren

Paketering av reseupplevelser på Mälaren

Rederi Mälarstaden gör Mälaren tillgängligt på ett helt nytt sätt, både genom reguljärtrafik till sommarboende på öarna och genom paketerade upplevelseresor till ett trettiotal destinationer runt om i Mälaren. Jag fick vara med från start att ta fram texten till deras webb, broschyrer, vepor, infotavlor och annat säljmaterial och har sedan hjälpt rederiet genom åren. Nu senast med en helt ny publik webb. Jag bistår årligen med uppdateringar av webben.

Uppdragsgivare: Navii Reklambyrå, Rederi Mälarstaden
Mitt uppdrag: copy

rederi_mlarstadenJPG