250 företag under samma tak - ny hemsida för m4-koncernen

250 företag under samma tak - ny hemsida för m4-koncernen

250 företag under samma tak - ny hemsida för m4-koncernen

m4 gruppen är en av Mellansveriges främsta leverantörer av logistik-, transport-, och maskintjänster. Reklambyrån Navii gjorde en minutiös analys av m4:s kommunikationsbehov och jag fick därefter uppdraget att ta fram en stor del av texterna till företagets externa webb. 

Genom en serie intervjuer av affärsområdesansvariga fick jag underlag att presentera företagets tjänster för både privata kunder och företagskunder. m4 består av 250 delägarföretag och en stor del av uppdraget var att tydligt presentera fördelarna med en sådan organisation för såväl kunder som delägarföretagen. 

En av utmaningarna med uppdraget är m4:s bredd av specifika tjänster samtidigt som man gärna vill sälja in helhetslösningar där två eller fler affärsområden ingår. Det gäller alltså att innehållet är tillräckligt djupt samtidigt som att texterna är kortfattade för att behålla läsarens intresse.

Uppdragsgivare: Navii Reklambyrå
Mitt uppdrag: Kundintervjuer, SEO-texter till hela hemsida