Förbifart Stockholm - manus till grafiska filmer i utställning

Förbifart Stockholm - manus till grafiska filmer i utställning

Förbifart Stockholm - manus till grafiska filmer i utställning

Trafikverken bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Den nya leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Bygget är ett av de största infrastruktursprojekten i Sverige genom tiderna. För att kunna visa allmänheten, studerande, politiker, media, samarbetspartners och andra projektets beståndsdelar och hur arbetet fortskrider har man byggt en permanent utställning med bland att åtta videopresentationer med speakerröst och rörlig grafik. Min uppgift var att sålla fram fakta och att skriva manus och speakertexter. Faktainhämtningen gjorde jag dels genom intervjuer med tekniska ansvariga och kommunikatörer och dels genom att gå igenom projektdokument och informationsmaterial.

Filmerna beskriver gestaltningen i tunnlarna, markens geologiska beskaffenhet, tillfälliga hamnar för bortförsel av bergkross, de tekniska systemen i tunnlarna, säkerheten, bulleråtgärder och hanteringen av luften i tunnlarna samt arkeologiska utgrävningar inför tunnelbygget.

Uppdragsgivare: Care of Haus
Mitt uppdrag: manusförfattare, research