Underverk under Stockholm - redaktörskap för en fantastisk bok

Underverk under Stockholm - redaktörskap för en fantastisk bok

Underverk under Stockholm - redaktörskap för en fantastisk bok

År 2000 kom ett uppdrag från Sveriges regering till Banverket: Lös problematiken med Getingmidjan! I boken "Underverk under Stockholm" delar projektorganisationen med sig av erfarenheterna från byggandet av Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel med två nya pendeltågsstationer under centrala Stockholm. Från den 10 juli 2017 rullar Stockholms pendeltåg genom Citybanans tunnel och all tågtrafik genom centrala Stockholm får dubbel kapacitet.

Jag fick uppdraget att vara redaktör för boken som kom att omfatta hela 250 sidor fördelade på 36 kapitel. För mig innebar arbetet att övervaka helheten och samtidigt granska detaljerna utan att påverka tonen i författaren Pia Gillsäters texter. Konkret betyder det att jag ifrågasatte det jag inte förstod, kom med tips på fakta jag trodde kunde tillföra något, höll utkik efter inkonsekvenser, rättade stavfel, skrev rubriker, hjälpte till att välja bilder, funderade ut bildtexter, skapade ingresser, skrev texterna till grafiken och ibland möblerade om i Pias texter. Allt i ett nära samarbete med henne. 

Pia gjorde ett enormt arbete med att beskriva ett av Sveriges största projekt genom tiderna och jag är imponerad över hur hon hann med både det myckna skrivandet och sin roll som kommunikatör i det intensiva slutskedet av uppförandet av Citybanan. Pia, du är bäst!

Boken nominerades till Publishingpriset 2017 och kom hedrande bland de fem bästa i kategorin fackböcker.

Uppdragsgivare: Care of Haus
Mitt uppdrag: redaktör för boken Underverk under Stockholm