Produkt- och företagspresentation för återförsäljare

Produkt- och företagspresentation för återförsäljare

Produkt- och företagspresentation för återförsäljare

En tiondel av tulpanerna som säljs i Sverige kommer från traditionsrika Sörby Trädgårdshandel utanför Valbo i Gästrikland. Även 100 000-tals julstjärnor och en stor mängd andra blommor och växter odlas av Sörby. Konkurrensutsatta av billigare växter från bland annat Danmark ville man på Sörby visa på de mervärden som företaget ger med deras långt tagna miljötänk, tåliga växter och kreativa lösningar för olika årstider. I mitt uppdrag ingick att göra workshops med ledningen för att utkristallisera företagets varumärkesstrategi, kärnvärden, konkurrens, styrkor, möjligheter och hot, samt att ta fram upplägg och textinnehåll till en produkt- och företagspresentation riktad till återförsäljare.

Uppdragsgivare: Gomorron Reklambyrå
Mitt uppdrag: Copy, workshops