En kulturförankrad kampanj till förmån för utsatta

En kulturförankrad kampanj till förmån för utsatta

En kulturförankrad kampanj till förmån för utsatta

Västerås stadsmission gör stora insatser för hemlösa och utsatta västeråsare. I kampanjen TILLSAMMANS! bad vi lokala professionella fotografer att bidra med fotografisk konst baserat på stadsmissions värdeord: tro, hopp och respekt. Konstverken presenterades på en välbesökt vernissage på Västerås slott under Kulturnatten i Västerås och såldes sedan under året till förmån för stadsmissionen, både originalkonst och tryckta kopior.

Västerås stadsmission är ett ideellt engagemang som jag haft sedan de startade sin verksamhet. I arbetet med att nå bidragsgivare och höja medvetenheten om utsatta människors situationer har jag fått vara med om många starka möten.

Uppdragsgivare: Västerås stadsmission
Projektgrupp: Äntligen, Workbox och Arkitektkopia
Uppdrag: idé, deltagande i projektgrupp