Lättsmält populärversion med infografik

Lättsmält populärversion med infografik

Lättsmält populärversion med infografik

Framkomlighetsprogrammet beskriver Trafikverkets syn på de utmaningar Stockholmsregionens vägnät står inför fram till år 2030. Reklambyrån Care of Haus fick uppdraget att ta fram en lättsmält presentationen av programmet och jag fick äran att fördjupa mig i programmet för att sålla fram de övergripande bitarna och förenkla dessa. Målgruppen var medarbetare och politiker, men också allmänhet och studenter. Vi valde att göra en plansch med överskådlig infografik på ena sidan och presentera de övergripande förhållningssätten på baksidan.

Uppdragsgivare: Care of Haus
Mitt uppdrag: Struktur- och textarbete