Portfolio

Återgå till blogg
Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Småskaliga företag inom besöksnäringen i Nedre Dalälvsområdet har nu fått ett enkelt sätt att utveckla sin sociala och miljömässiga hållbarhet, och samtidigt lyfta fram detta i sin kommunikation.

Läs mer
Hållbarhetsrapport -  en del av ansiktet utåt

Hållbarhetstänkande är en av Expandias främsta framgångsfaktorer. Inför publiceringen av deras nya, och första, hållbarhetsrapport bistod jag med textbearbetning och förslag kring informationens upplägg.

Läs mer
BeeBuddy - sponsra en bikupa!

Genom att sponsra en bikupa hos BeeBuddy får du lokalproducerad honung samtidigt som odlingslandskap och natur får fler pollinerande bin. Du gör gott, får gott och kan surra stolt om det.

Läs mer
PR-material inför Mälartinget

Bombardier ville nå beslutsfattare för att visa på behovet av investeringar i den regionala tågtrafiken i östra Sverige-Mälardalsregionen efter Citybanans öppnande 2017.

Läs mer
Sammanfattning av Electric Car Region

Elbilar är framtiden, men för att bana vägen dit behöver så många aktörer som möjligt testa, utvärdera, tycka till och ge sina synpunkter. Jag skrev texterna till sammanfattningen av Electric Car Region i Gävleborg.

Läs mer
Kundmagasin - för kunder och varumärke

Under fyra år skrev jag ett hundratal artiklar till magasinet "Hemma Hos". Ofta om forskning, trender och besöksmål, men också om många människor som bor och verkar i fastigheterna.

Läs mer