Portfolio

Återgå till blogg
Hållbarshetskoncept för besöksnäringen

Småskaliga företag inom besöksnäringen i Nedre Dalälvsområdet har nu fått ett enkelt sätt att utveckla sin sociala och miljömässiga hållbarhet, och samtidigt lyfta fram detta i sin kommunikation.

Läs mer
Innehåll till flera kanaler

Under flera år har jag tagit fram en stor bas av korta, lustfyllda och engagerande texter om regionala besöksmål som snabbt och enkelt kan publiceras där och när det behövs.

Läs mer