Portfolio

Återgå till blogg
PR-material inför Mälartinget

Bombardier ville nå beslutsfattare för att visa på behovet av investeringar i den regionala tågtrafiken i östra Sverige-Mälardalsregionen efter Citybanans öppnande 2017.

Läs mer