Portfolio

Återgå till blogg
BeeBuddy - sponsra en bikupa!

Genom att sponsra en bikupa hos BeeBuddy får du lokalproducerad honung samtidigt som odlingslandskap och natur får fler pollinerande bin. Du gör gott, får gott och kan surra stolt om det.

Läs mer
Omprofilering med releasefest

Som coach, föreläsare och utbildare har Yvonne Jansson mycket att erbjuda. Jag hjälpte henne att strukturera, målgruppsanpassa och paketera sin kommunikation.

Läs mer
Kortfattade och inbjudande kursbeskrivningar

Småföretagare bär på stora idéer. Ibland är det svårt att konkretisera idéerna och göra dem tydliga för andra. Jag hjälpte Cecilia Målare att sålla fram det viktiga i hennes utbildningar inför en mässa.

Läs mer