Portfolio

Återgå till blogg
Hållbarhetsrapport -  en del av ansiktet utåt

Hållbarhetstänkande är en av Expandias främsta framgångsfaktorer. Inför publiceringen av deras nya, och första, hållbarhetsrapport bistod jag med textbearbetning och förslag kring informationens upplägg.

Läs mer